La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Seminariumpraktyczne wykorzystanie badania losów absolwentów uczelni wyższych w województwie kujawsko – Poméranie 29 Octobre 2013 imprimer

28 Octobre 2013 roku  w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się seminarium poświęcone badaniu losów absolwentów uczelni wyższych oraz sytuacji na regionalnym rynku pracy w wybranych zawodach z wykształceniem wyższym w województwie kujawsko-pomorskim.

W seminarium udział wzięli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz przedstawiciele następujących uczelni wyższych:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum im L. Rydygiera w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku

 

Poniżej materiały seminaryjne.

 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale