La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o podpisanych umowach 22 November 2013 imprimer

S'il vous plaît noter, iż w dniach od 06.11.2013 r. faire 18.11.20r3 r. Bureau provincial du travail a conclu 1 umowę o dofinansowanie projektu wyłonioną do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/6.1.1/2012 oraz 6 umów o dofinansowanie projektu wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013, dla Poddziałania 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional. Łączna wartość ww. umów wynosi 3 524 178,49 .
Dotychczas w ramach konkursu nr 10/6.1.1/2012 zostały podpisane 24 umowy na łączną wartość 10 957 503,27 , natomiast w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013 zostało podpisanych 18 umów na łączną wartość 10 804 310,77. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale