Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2012 r. 26 November 2013 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował broszurę “Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2012 Jahr”.

Broszura ta stanowi podsumowanie rocznego raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 r., a także przeprowadzonych w 2013 r. badań pracodawców oraz rynku szkoleniowego. Wszystkie te badania prowadzone są w ramach projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 20 PUP z terenu województwa w ramach Poddziałania 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Mehr in der Lese-office->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung