The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2012 r. 26 November 2013 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował broszurę “Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2012 year”.

Broszura ta stanowi podsumowanie rocznego raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 r., a także przeprowadzonych w 2013 r. badań pracodawców oraz rynku szkoleniowego. Wszystkie te badania prowadzone są w ramach projektu systemowego WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 20 PUP z terenu województwa w ramach Poddziałania 6.1.1. Human Capital Operational Programme.

More read in the office->Publications->Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance