Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Konferencja w Ciechocinku 27 November 2013 drucken

Auf 26 listopada 2013r. w Hotelu Villa Park w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy, upowszechniająca realizację projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (aktywizacja zawodowa osadzonych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników SW). W konferencji uczestniczył przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, który w trakcie swojego wystąpienia podzielił się z zebranymi doświadczeniami w zakresie prowadzenia zajęć aktywizacyjnych dla osadzonych oraz w zakresie szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung