The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja w Ciechocinku 27 November 2013 print

On 26 listopada 2013r. w Hotelu Villa Park w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy, upowszechniająca realizację projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.4 Human Capital Operational Programme (aktywizacja zawodowa osadzonych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników SW). W konferencji uczestniczył przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, który w trakcie swojego wystąpienia podzielił się z zebranymi doświadczeniami w zakresie prowadzenia zajęć aktywizacyjnych dla osadzonych oraz w zakresie szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance