La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konferencja w Ciechocinku 27 November 2013 imprimer

Dnia 26 listopada 2013r. w Hotelu Villa Park w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy, upowszechniająca realizację projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (aktywizacja zawodowa osadzonych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników SW). W konferencji uczestniczył przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, który w trakcie swojego wystąpienia podzielił się z zebranymi doświadczeniami w zakresie prowadzenia zajęć aktywizacyjnych dla osadzonych oraz w zakresie szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale