Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego o rynku pracy w regionie 27 listopada 2013 drukuj

W dniu 18 listopada 2013 r. – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął Uchwałę Nr XLIII/710/13 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2014 roku.

Wcześniej założenia Kryteriów przedstawiono do konsultacji dyrektorom powiatowych urzędów pracy, starostom powiatów i prezydentom miast na prawach powiatów. Projekt Kryteriów został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia.

Kryteria podziału środków Funduszu Pracy na 2014 rok służyć będą realizacji następujących celów:

 1.  zmniejszeniu skali bezrobocia w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia;
 2. poprawie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 3. zmniejszeniu skali zjawiska bezrobocia na terenach wiejskich;
 4. wzrostowi efektywności świadczonych usług;
 5. wzrostowi efektywności realizowanych programów;
 6. zwiększeniu dostępności form aktywizacji zawodowej poprzez wzrost liczby osób objętych programami współfinansowanymi z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podstawowym założeniem kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na 2014 rok jest oparcie ich konstrukcji na kryteriach stosowanych w 2013 roku. Za utrzymaniem dotychczasowych zapisów kryteriów, przemawia zapowiadane wejście z dniem 1 stycznia 2014 roku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, które przewidują dla kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań ustawowych w 2014 roku stosowanie dotychczasowych przepisów (art. 28 projektu nowelizacji z 30 września 2013 r.).

Uchwała Sejmiku wraz z uzasadnieniem i  załącznikiem znajduję się na stronie Urząd->Akty Prawne->Kryteria ustalania kwot Funduszu Pracy

Na tym samym posiedzeniu radni zapoznali się również z informacją o wynikach badań i analiz problematyki rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem badań przeprowadzonych w ramach projektu systemowego „Rynek pracy pod lupą”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W załączeniu tekst informacji.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych