Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zusätzliche Mittel aus dem Reservefonds für Arbeit Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 28 November 2013 drucken

Auf 21 listopada 2013 der Minister für Arbeit und Sozialpolitik, sagte ein anderer (IV transza) środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach przyznanej na województwo kujawsko-pomorskie kwoty w wysokości 5.662,7 tys. zł środki otrzymało 16 powiatowych urzędów pracy.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung