The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8, in accordance with the Act of 29 January 2004. – Prawo zamówień publicznych (Dz. You. of 2013 ,Item. 907 with subsequent. zm. ) na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz w Oddziale zamiejscowym we Włocławku 29 November 2013 print

Przetarg nieograniczony  poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8, in accordance with the Act of 29 January 2004. – Prawo zamówień publicznych (Dz. You. of 2013 ,Item. 907 with subsequent. zm. )  na kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz w Oddziale  zamiejscowym we Włocławku

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance