Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnych informacji o zawodach 3 Dezember 2013 drucken

Doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Pośrednictwa Pracy dokonali kolejnej aktualizacji informacji lokalnych o zawodach na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz średniego zawodowego i policealnego.

Studien über die unten aufgeführten & nbsp; TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.
Dalsze prace nad aktualizacją i opracowaniem informacji w trakcie.

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym

 1. elektromechanik
 2. elektryk
 3. monter elektronik
 4. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 5. ogrodnik
 6. operator maszyn i urządzeń do formowania wyrobów. z tworzyw sztucznych
 7. operator urządzeń przemysłu chemicznego
 8. operator urządzeń przemysłu spożywczego
 9. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 10. rolnik

 Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym

 1. plastyk
 2. technik administracji
 3. technik agrobiznesu
 4. technik awionik
 5. technik cyfrowych procesów graficznych
 6. technik eksploatacji portów i terminali
 7. technik elektronik
 8. technik elektryk
 9. technik energetyk
 10. technik hotelarstwa
 11. technik informatyk
 12. technik inżynierii środowiska i melioracji
 13. technik mechanik lotniczy
 14. technik ogrodnik
 15. technik papiernictwa
 16. technik prac biurowych
 17. technik procesów drukowania
 18. technik rolnik
 19. technik teleinformatyk
 20. technik telekomunikacji
 21. technik tyfloinformatyk
 22. technik turystyki wiejskiej
 23. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung