The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnych informacji o zawodach 3 December 2013 print

Doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Pośrednictwa Pracy dokonali kolejnej aktualizacji informacji lokalnych o zawodach na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz średniego zawodowego i policealnego.

Opracowania dotyczące poniżej wskazanych  zawodów są dostępne TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.
Dalsze prace nad aktualizacją i opracowaniem informacji w trakcie.

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym

 1. electromechanics
 2. elektryk
 3. monter Electronic
 4. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 5. gardener
 6. operator maszyn i urządzeń do formowania wyrobów. z tworzyw sztucznych
 7. operator urządzeń przemysłu chemicznego
 8. operator urządzeń przemysłu spożywczego
 9. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 10. rolnik

 Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym

 1. plastic
 2. technik administracji
 3. technik agrobiznesu
 4. technik awionik
 5. technik cyfrowych procesów graficznych
 6. technik eksploatacji portów i terminali
 7. electronics technician
 8. technik elektryk
 9. technik energetyk
 10. technik hotelarstwa
 11. technician
 12. technik inżynierii środowiska i melioracji
 13. technik mechanik lotniczy
 14. technik ogrodnik
 15. technik papiernictwa
 16. technik prac biurowych
 17. technik procesów drukowania
 18. techniques rolnik
 19. technik teleinformatyk
 20. telecommunications technician
 21. technik tyfloinformatyk
 22. technik turystyki wiejskiej
 23. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance