La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja lokalnych informacji o zawodach 3 Décembre 2013 imprimer

Doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Pośrednictwa Pracy dokonali kolejnej aktualizacji informacji lokalnych o zawodach na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz średniego zawodowego i policealnego.

Opracowania dotyczące poniżej wskazanych  zawodów są dostępne ICI.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.
Dalsze prace nad aktualizacją i opracowaniem informacji w trakcie.

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym

 1. elektromechanik
 2. elektryk
 3. monter elektronik
 4. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 5. ogrodnik
 6. operator maszyn i urządzeń do formowania wyrobów. z tworzyw sztucznych
 7. operator urządzeń przemysłu chemicznego
 8. operator urządzeń przemysłu spożywczego
 9. pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 10. rolnik

 Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym

 1. plastyk
 2. technik administracji
 3. technik agrobiznesu
 4. technik awionik
 5. technik cyfrowych procesów graficznych
 6. technik eksploatacji portów i terminali
 7. technik elektronik
 8. technik elektryk
 9. technik energetyk
 10. technik hotelarstwa
 11. technik informatyk
 12. technik inżynierii środowiska i melioracji
 13. technik mechanik lotniczy
 14. technik ogrodnik
 15. technik papiernictwa
 16. technik prac biurowych
 17. technik procesów drukowania
 18. technik rolnik
 19. technik teleinformatyk
 20. technik telekomunikacji
 21. technik tyfloinformatyk
 22. technik turystyki wiejskiej
 23. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale