Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne – Prüfung Nr. 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych 9 Dezember 2013 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, daß an 10 Dezember 2013 r. o godzinie 10:00 w Business Park Mio Piano przy ul. Grudziądzkiej 110-114 w Toruniu odbędzie się spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu numer 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych w ramach Poddziałania 6.1.1 “Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt” OP HC.

Zagadnienia poruszone na spotkaniu dotyczyć będą kwestii związanych z wdrażaniem Modelu oraz charakterystyki Dokumentacji Konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału ww. spotkaniu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung