The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne – Competition No. 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych 9 December 2013 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, that on 10 December 2013 r. at 10:00 w Business Park Mio Piano przy ul. Grudziądzkiej 110-114 w Toruniu odbędzie się spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu numer 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych w ramach Poddziałania 6.1.1 “Support for the unemployed in the regional labor market” OP HC.

Zagadnienia poruszone na spotkaniu dotyczyć będą kwestii związanych z wdrażaniem Modelu oraz charakterystyki Dokumentacji Konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału ww. spotkaniu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance