La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjne – Concours no 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych 9 Décembre 2013 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, que sur 10 Décembre 2013 r. o godzinie 10:00 w Business Park Mio Piano przy ul. Grudziądzkiej 110-114 w Toruniu odbędzie się spotkanie informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu numer 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych w ramach Poddziałania 6.1.1 “Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional” PO CH.

Zagadnienia poruszone na spotkaniu dotyczyć będą kwestii związanych z wdrażaniem Modelu oraz charakterystyki Dokumentacji Konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału ww. spotkaniu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

  • Praca w WUP Toru
    Travaux de cours dans le VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    Réseau pour l'emploi européenne
  • Główny Urząd Statystyczny
    Bureau central des statistiques
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Dispositif de réaction rapide
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Les opérateurs de registre des agences d'emploi
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Inspection nationale du travail
  • Kapitał Ludzki
    Capital humain
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registre des institutions de formation
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Marché du travail au Lupa
  • Zielona Linia
    La Ligne verte
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    D'assurance sociale