Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawsko-Pomorskie im November 2013 r. 9 Dezember 2013 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu listopada 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 146 780 bezrobotnych. Dies war 3692 osoby (2,6%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 4373 osoby (3,1%) więcej niż w końcu listopada 2012 roku. W listopadzie 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 4011 osób (2,9%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2013 r. wyniosła 2115,8 tys. Menschen i w odniesieniu do października wzrosła o 40,6 tys. Menschen, czyli 2,0% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 3,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W listopadzie 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 20 powiatach województwa: von 11 osób w powiecie rypińskim do 572 osób w powiecie włocławskim. Spadek odnotowano w 3 powiatach: sępoleńskim (o 9 osób), toruńskim (o30 osób) i w Bydgoszczy (die 41 Menschen)

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W listopadzie 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3932 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 866 mniej niż w ubiegłym miesiącu, aber 625 więcej niż w listopadzie 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung