The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in November 2013 r. 9 December 2013 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu listopada 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 146 780 Unemployment. This was 3692 osoby (2,6%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 4373 osoby (3,1%) więcej niż w końcu listopada 2012 roku. W listopadzie 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 4011 osób (2,9%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2013 r. wyniosła 2115,8 thousand. people i w odniesieniu do października wzrosła o 40,6 thousand. people, czyli 2,0% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 3,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W listopadzie 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 20 powiatach województwa: from 11 osób w powiecie rypińskim do 572 osób w powiecie włocławskim. Spadek odnotowano w 3 powiatach: sępoleńskim (o 9 osób), toruńskim (o30 osób) i w Bydgoszczy (the 41 people)

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W listopadzie 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3932 vacancies and of professional activation, o 866 mniej niż w ubiegłym miesiącu, but 625 więcej niż w listopadzie 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance