La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie en Novembre 2013 r. 9 Décembre 2013 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu listopada 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 146 780 bezrobotnych. Ce fut 3692 osoby (2,6%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 4373 osoby (3,1%) więcej niż w końcu listopada 2012 roku. W listopadzie 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 4011 osób (2,9%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu listopada 2013 r. wyniosła 2115,8 tys. personnes i w odniesieniu do października wzrosła o 40,6 tys. personnes, czyli 2,0% (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost o 3,2%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W listopadzie 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 20 powiatach województwa: à partir de 11 osób w powiecie rypińskim do 572 osób w powiecie włocławskim. Spadek odnotowano w 3 powiatach: sępoleńskim (o 9 osób), toruńskim (o30 osób) i w Bydgoszczy (la 41 personnes)

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W listopadzie 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3932 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 866 mniej niż w ubiegłym miesiącu, d'un 625 więcej niż w listopadzie 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale