Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualisieren der lokalen Informationen über den Wettbewerb 12 Dezember 2013 drucken

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery we Włocławku we współpracy z Wydziałem Pośrednictwa Pracy zaktualizowali 18 Wettbewerb:

 • technik budownictwa
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik technologii ceramicznej
 • technik archiwista
 • technik ochrony środowiska
 • technik urządzeń sanitarnych
 • kamieniarz
 • operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 • betoniarz-zbrojarz
 • Schreiner
 • kowal
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • Schlosser
 • sprzedawca

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami na temat ww. Wettbewerb TUTAJ.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung