The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 12 December 2013 print

            W listopadzie i grudniu 2013r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzili cykl zajęć dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Brodnicy, Chełmży, Jabłonowa Pomorskiego, Torunia i Wąbrzeźna z wykorzystaniem własnej prezentacji pn. Zawody Przyszłości. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy młodzieży na temat trendów na rynku pracy, prognoz wykorzystania poszczególnych zawodów w dającej się przewidzieć przyszłości. Wiedza na ten temat ułatwi młodzieży podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia, w których uczestniczyło 630 people, przeprowadzono dla 17 grup zajęciowych. Centrum współpracowało przy realizacji tego zadania z Powiatowymi Urzędami Pracy w Brodnicy, w Wąbrzeźnie, Dla Powiatu Toruńskiego Oddział Zamiejscowy w Chełmży oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance