La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 12 Décembre 2013 imprimer

            W listopadzie i grudniu 2013r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzili cykl zajęć dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z Brodnicy, Chełmży, Jabłonowa Pomorskiego, Torunia i Wąbrzeźna z wykorzystaniem własnej prezentacji pn. Zawody Przyszłości. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy młodzieży na temat trendów na rynku pracy, prognoz wykorzystania poszczególnych zawodów w dającej się przewidzieć przyszłości. Wiedza na ten temat ułatwi młodzieży podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych. Zajęcia, w których uczestniczyło 630 personnes, przeprowadzono dla 17 grup zajęciowych. Centrum współpracowało przy realizacji tego zadania z Powiatowymi Urzędami Pracy w Brodnicy, w Wąbrzeźnie, Dla Powiatu Toruńskiego Oddział Zamiejscowy w Chełmży oraz z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale