The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne opracowania dotyczące zawodów z wykształceniem wyższym 13 December 2013 print

Doradcy z CIiPKZ w Bydgoszczy zapraszają do zapoznania się kolejną partią opracowań dotyczących lokalnej informacji o zawodach z wykształceniem wyższym.

Wśród nich znalazły się zawody:

 1. administrator baz danych
 2. analityk ruchu na stronach internetowych
 3. chemist
 4. instruktor praktycznej nauki zawodu
 5. Electronics Engineer
 6. Electrical Engineer
 7. menedżer zawartości serwisów internetowych
 8. nauczyciel konsultant
 9. nauczyciel matematyki
 10. kindergarten teacher
 11. projektant wzornictwa przemysłowego
 12. specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 13. lecturer at courses – edukator, coach

 

Opracowania  o tych zawodach i wielu innych można znaleźć TUTAJ .
Zapraszamy do korzystania z opracowań.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance