Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

12 nowych zawodów z wykształceniem wyższym 16 Dezember 2013 drucken

Sehr geehrte Damen und Herren,,

pojawiły się nowe zawody z wykształceniem wyższym przygotowane przez pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu:

 • Doradca finansowy
 • Ekonomista
 • Nauczyciel języka angielskiego
 • Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej
 • Nauczyciel języka francuskiego
 • Nauczyciel języka niemieckiego
 • Nauczyciel języka polskiego
 • Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
 • Nauczyciel języka rosyjskiego
 • Nauczyciel języka włoskiego
 • Spezialist. marketingu i handlu
 • Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Ihre.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung