The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą 18 December 2013 print

17 December 2013 r. odbyło się seminarium podsumowujące trzyletni projekt systemowy WUP w Toruniu Labour Market at Lupa.
Poza pracownikami WUP w Toruniu, prelegentami na seminarium byli:

 • Pani Diana Turekprzedstawiciel firmy Sedlak & Sedlak
 • Pan Maciej KanabajKierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportu w Departamencie Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pan Czesław FicnerDyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenkapracownik Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele m.in. następujących instytucji: Związku Pracodawców “Pracodawcy Pomorza i Kujaw”,  Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego, Starostw Powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, uczelni wyższych, biur karier, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz WUP w Toruniu.

Wszystkim prelegentom oraz przybyłym gościom bardzo dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

Na stronie internetowej projektu Labour Market at Lupa w zakładceBiblioteka -> Seminaria znajdują się prezentacje wygłoszone na seminarium.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance