La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą 18 Décembre 2013 imprimer

17 Décembre 2013 r. odbyło się seminarium podsumowujące trzyletni projekt systemowy WUP w Toruniu Marché du travail au Lupa.
Poza pracownikami WUP w Toruniu, prelegentami na seminarium byli:

 • Pani Diana Turekprzedstawiciel firmy Sedlak & Sedlak
 • Pan Maciej KanabajKierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportu w Departamencie Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pan Czesław FicnerDyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenkapracownik Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele m.in. następujących instytucji: Związku PracodawcówPracodawcy Pomorza i Kujaw”,  Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego, Starostw Powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, uczelni wyższych, biur karier, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz WUP w Toruniu.

Wszystkim prelegentom oraz przybyłym gościom bardzo dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

Na stronie internetowej projektu Marché du travail au Lupa w zakładce:  Biblioteka -> Seminaria znajdują się prezentacje wygłoszone na seminarium.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale