The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe opracowanie oraz aktualizacja informacji lokalnej o zawodach z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym oraz zasadniczym zawodowym 19 December 2013 print

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku we współpracy z Wydziałem Pośrednictwa Pracy zaktualizowali kolejne zawody.

 Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym:

   • technik handlowiec,
   • technik technologii chemicznej,
   • technik mechanizacji rolnictwa,
   • technik hodowca koni,
   • technik geodeta,
   • technik drogownictwa,
 • technik renowacji elementów architektury.

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • roofer,
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
 • precision mechanic,
 • monter instalacji budowlanych.

Nowe opracowanie dotyczy zawodu:  technik przetwórstwa mleczarskiego.

 Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami ww. competition TUTAJ.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance