La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nowe opracowanie oraz aktualizacja informacji lokalnej o zawodach z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym oraz zasadniczym zawodowym 19 Décembre 2013 imprimer

W ramach opracowania lokalnej informacji o zawodach doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku we współpracy z Wydziałem Pośrednictwa Pracy zaktualizowali kolejne zawody.

 Zawody z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym:

   • technik handlowiec,
   • technik technologii chemicznej,
   • technik mechanizacji rolnictwa,
   • technik hodowca koni,
   • technik geodeta,
   • technik drogownictwa,
 • technik renowacji elementów architektury.

Zawody z wykształceniem zasadniczym zawodowym:

 • dekarz,
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych,
 • mechanik precyzyjny,
 • monter instalacji budowlanych.

Nowe opracowanie dotyczy zawodu:  technik przetwórstwa mleczarskiego.

 Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami ww. concurrence ICI.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale