Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja lokalna o zawodach z wykształceniem wyższym 19 Dezember 2013 drucken

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku uprzejmie informuje, że są dostępne kolejne opracowania informacji lokalnej o zawodach:

 • dziennikarz,
 • fizjoterapeuta,
 • geograf,
 • historyk,
 • politolog,
 • bibliotekoznawca,
 • doradca w systemie oświaty (doradca zawodowy),
 • filolog angielski (nauczyciel języka angielskiego),
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
 • specjalista do spraw integracji europejskiej,
 • specjalista ochrony środowiska,
 • teolog.

Sie sind herzlich willkommen TUTAJ.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung