The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja lokalna o zawodach z wykształceniem wyższym 19 December 2013 print

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku uprzejmie informuje, że są dostępne kolejne opracowania informacji lokalnej o zawodach:

 • journalist,
 • Physiotherapist,
 • geograf,
 • historian,
 • political scientist,
 • bibliotekoznawca,
 • doradca w systemie oświaty (doradca zawodowy),
 • filolog angielski (nauczyciel języka angielskiego),
 • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,
 • specjalista do spraw integracji europejskiej,
 • specjalista ochrony środowiska,
 • teolog.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy TUTAJ.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance