Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne opracowania informacji lokalnej o zawodach z wykształceniem wyższym 20 Dezember 2013 drucken

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zapraszają do zapoznania się z nowymi oraz zaktualizowanymi opracowaniami dotyczącymi lokalnej informacji o zawodach:

 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu,
 • artysta rzeźbiarz,
 • architekt krajobrazu,
 • architekt wnętrz,
 • artysta grafik,
 • artysta malarz,
 • audiofonolog,
 • inżynier budownictwabudownictwo przemysłowe,
 • inżynier geodeta,
 • inżynier mechanik,
 • kartograf,
 • kulturoznawca,
 • lekarz dentysta,
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur),
 • specjalista dietetyk,
 • specjalista do spraw kadr,
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw zamówień publicznych,
 • urbanista,
 • inżynier budownictwabudownictwo ogólne,
 • inżynier mechanik lotniczy.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung