The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne opracowania informacji lokalnej o zawodach z wykształceniem wyższym 20 December 2013 print

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zapraszają do zapoznania się z nowymi oraz zaktualizowanymi opracowaniami dotyczącymi lokalnej informacji o zawodach:

 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu,
 • artysta rzeźbiarz,
 • architekt krajobrazu,
 • designer of interior decoration,
 • artysta grafik,
 • artysta malarz,
 • audiofonolog,
 • engineer – budownictwo przemysłowe,
 • inżynier geodeta,
 • inżynier mechanik,
 • kartograf,
 • kulturoznawca,
 • Dentist,
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur),
 • specjalista dietetyk,
 • specjalista do spraw kadr,
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw zamówień publicznych,
 • planner,
 • engineer – budownictwo ogólne,
 • inżynier mechanik lotniczy.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance