La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne opracowania informacji lokalnej o zawodach z wykształceniem wyższym 20 Décembre 2013 imprimer

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zapraszają do zapoznania się z nowymi oraz zaktualizowanymi opracowaniami dotyczącymi lokalnej informacji o zawodach:

 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu,
 • artysta rzeźbiarz,
 • architekt krajobrazu,
 • architekt wnętrz,
 • artysta grafik,
 • artysta malarz,
 • audiofonolog,
 • inżynier budownictwabudownictwo przemysłowe,
 • inżynier geodeta,
 • inżynier mechanik,
 • kartograf,
 • kulturoznawca,
 • lekarz dentysta,
 • nanotechnolog (inżynier nanostruktur),
 • specjalista dietetyk,
 • specjalista do spraw kadr,
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw zamówień publicznych,
 • urbanista,
 • inżynier budownictwabudownictwo ogólne,
 • inżynier mechanik lotniczy.

Szczegółowe informacje znajdują się ICI.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale