Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców dot. konkursu nr 12/6.1.1/2013 23 grudnia 2013 drukuj

W związku z przedłużeniem do dnia 10 stycznia 2014 roku naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych ogłoszonego w dniu 22 listopada 2013 roku oraz mając na uwadze zapisy zawarte w załączniku 7.15 do Dokumentacji Konkursowej pt. Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuję, że dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na przedmiotowy konkurs w grudniu br. w zakresie kwoty stypendium z tytułu odbywania stażu/praktyki zawodowej zastosowanie ma wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w roku 2013 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1026) tj. 1600,00 PLN brutto. Natomiast w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów składanych w styczniu 2014 r. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty minimalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U.z 2013 r., poz. 1074) tj. 1680,00 PLN brutto.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych