The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2013 r. 9 January 2014 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu grudnia 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 150 146 Unemployment. This was 3487 osób (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 1307 osób (0,9%) więcej niż w końcu grudnia 2012 roku. W grudniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 6432 osoby (4,5%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 2 157,9 thousand. people i w odniesieniu do listopada wzrosła o 41,8 tys. people (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost 78,7 tys. Unemployment).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W grudniu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: from 21 osób we Włocławku do 402 osób w powiecie sępoleńskim. Spadek odnotowano jedynie w Toruniu (o 39 osób)

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W grudniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3082 vacancies and of professional activation, o 931 mniej niż w ubiegłym miesiącu, but 828 więcej niż w grudniu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance