La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2013 r. 9 Janvier 2014 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu grudnia 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 150 146 bezrobotnych. Ce fut 3487 osób (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 1307 osób (0,9%) więcej niż w końcu grudnia 2012 roku. W grudniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 6432 osoby (4,5%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 2 157,9 tys. personnes i w odniesieniu do listopada wzrosła o 41,8 tys. personnes (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost 78,7 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W grudniu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: à partir de 21 osób we Włocławku do 402 osób w powiecie sępoleńskim. Spadek odnotowano jedynie w Toruniu (o 39 osób)

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W grudniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3082 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 931 mniej niż w ubiegłym miesiącu, d'un 828 więcej niż w grudniu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale