Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2013 r. 9 Januar 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych meldunków przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu grudnia 2013 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 150 146 bezrobotnych. Dies war 3487 osób (2,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 1307 osób (0,9%) więcej niż w końcu grudnia 2012 roku. W grudniu 2012 roku liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 6432 osoby (4,5%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 2 157,9 tys. Menschen i w odniesieniu do listopada wzrosła o 41,8 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2012 odnotowano w tym zakresie wzrost 78,7 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W grudniu 2013 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w 22 powiatach województwa: von 21 osób we Włocławku do 402 osób w powiecie sępoleńskim. Spadek odnotowano jedynie w Toruniu (o 39 osób)

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W grudniu 2013 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 3082 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 931 mniej niż w ubiegłym miesiącu, aber 828 więcej niż w grudniu 2012 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung