Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji samorządu województwa. 13 stycznia 2014 drukuj

Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. środki Funduszu Pracy pozostające w 2014 r. w dyspozycji samorządu województwa kwocie 162.505,8 tys. złotych zostały przeznaczone na realizację przez powiatowe urzędy pracy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Nabór na realizację projektów ogłoszony został w dniu 7 stycznia br. W ramach projektów w 2014 r. wsparcie powinno zostać skierowane w szczególności do osób poniżej 25 roku życia (w tym tzw. młodzieży NEET – tj. osób pozostających bez zatrudnienia, nie uczestniczących w procesie kształcenia czy szkolenia), powyżej 50 roku życia oraz osób, które utraciły zatrudnienie
w sektorze oświaty. W projektach realizowane będzie wsparcie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

W ww. projektach powiatowe urzędy pracy powinny zapewnić efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45%, co oznacza że niemal połowa osób, które zakończą dział w projekcie podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych