Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15 Januar 2014 drucken

Bitte seien geraten, iż w dniach od 30.12.2013 r. tun 14.01.2014 r. Provincial Arbeitsamt geschlossen 2 umowy o dofinansowanie projektu wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013, für Untermaßnahme 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt. Łączna wartość ww. umów wynosi 1 215 302,19 PLN.
Dotychczas w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013 zostało podpisanych 21 umów na łączną wartość 12 688 408,18 PLN. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung