La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15 Janvier 2014 imprimer

S'il vous plaît noter, iż w dniach od 30.12.2013 r. faire 14.01.2014 r. Bureau provincial du travail a conclu 2 umowy o dofinansowanie projektu wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013, des sous-mesure 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional. Łączna wartość ww. umów wynosi 1 215 302,19 PLN.
Dotychczas w ramach konkursu nr 11/6.1.1/2013 zostało podpisanych 21 umów na łączną wartość 12 688 408,18 PLN. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale