Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Analiza refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r. 17 Januar 2014 drucken

Bitte seien geraten, że została opublikowana analiza: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r.

Opracowanie zawiera opis refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego udzielonych przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 r. Zaprezentowano w nim dane dotyczące wielkości zatrudnienia oraz sekcji PKD, rodzaju prowadzonej działalności podmiotów, które otrzymały refundację. Opracowanie przedstawia również dane dotyczące zawodów, jakie były wykonywane na stanowiskach pracy, które podlegały refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia.

Raport wraz z aneksem tabelarycznym dostępne są w zakładce: Publikationen – Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt – rok 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung