The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Analiza refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r. 17 January 2014 print

Please be advised, że została opublikowana analiza: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r.

Opracowanie zawiera opis refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego udzielonych przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 r. Zaprezentowano w nim dane dotyczące wielkości zatrudnienia oraz sekcji PKD, rodzaju prowadzonej działalności podmiotów, które otrzymały refundację. Opracowanie przedstawia również dane dotyczące zawodów, jakie były wykonywane na stanowiskach pracy, które podlegały refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia.

Raport wraz z aneksem tabelarycznym dostępne są w zakładce: Publications – Publications on the labor market – year 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance