La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Analiza refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r. 17 Janvier 2014 imprimer

S'il vous plaît noter, że została opublikowana analiza: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r.

Opracowanie zawiera opis refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego udzielonych przez powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 r. Zaprezentowano w nim dane dotyczące wielkości zatrudnienia oraz sekcji PKD, rodzaju prowadzonej działalności podmiotów, które otrzymały refundację. Opracowanie przedstawia również dane dotyczące zawodów, jakie były wykonywane na stanowiskach pracy, które podlegały refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia.

Raport wraz z aneksem tabelarycznym dostępne są w zakładce: Publications – Publications sur le marché du travail – rok 2014

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale