Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja o nowym wzorze „Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 17 Januar 2014 drucken

W znowelizowanej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów PO KL z dnia 1.01.2014 r., został doprecyzowany wzór „Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL” obowiązujący w odniesieniu do procedury wyboru projektów „modelowych” oraz procedury wyboru projektów „oryginalnych”.  W związku z tym, iż zmiany w powyższym wzorze karty mają charakter techniczny i porządkujący, w trakcie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych będzie obowiązywał nowy wzór „Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung