The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja o nowym wzorze „Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 17 January 2014 print

W znowelizowanej wersji Zasad dokonywania wyboru projektów PO KL z dnia 1.01.2014 r., został doprecyzowany wzór „Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL” obowiązujący w odniesieniu do procedury wyboru projektów „modelowych” oraz procedury wyboru projektów „oryginalnych”.  W związku z tym, iż zmiany w powyższym wzorze karty mają charakter techniczny i porządkujący, w trakcie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych będzie obowiązywał nowy wzór „Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL”.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance