The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych dla Poddziałania 6.1.1 OP HC 22 January 2014 print

W związku z zakończeniem 10 January 2013 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 12/6.1.1/2013 ogłoszonego w ramach Poddziałania 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przedstawia poniżej szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

http://pokl.wup.torun.pl/pokl/images/stories/!konkursy/harmonogramy_konkursow/6-1-1/Harmonogram12_6.1.1_2013.pdf

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance