Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zmiana nazwy instytucji pełniącej funkcję IZ PO KL 29 Januar 2014 drucken


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w związku z powstaniem w dniu 27 listopada 2013 r. Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju w wyniku przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, aktualnie właściwą Instytucją Zarządzającą PO KL jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Zmiana Ministerstwa nie oznacza konieczności aneksowania zawartych umów o dofinansowanie projektu. Jednak w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu z innych przyczyn, IZ PO KL zaleca przy takiej okazji zaktualizowanie danych
w umowie w zakresie wskazania właściwej aktualnie IZ PO KL.

Organem odwoławczym w sprawach dotyczących zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest aktualnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung