The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Komu w regionie grozi bezrobocie, a kto nie musi się go bać 31 January 2014 print

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z artykułem w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej, w którym Pan Janusz BokserKierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu udziela obszernego wywiadu na temat badań rynku pracy.

Poniżej fragment wywiadu, którego całość można znaleźć pod adresem.

“…Jakie profesje są najbardziej pożądane na rynku pracy w kujawsko-pomorskim? – Z naszych danych wynika, że blisko 80 proc. zawodów jest nadwyżkowych, to oznacza, że zarejestrowanych w urzędach pracy jest więcej niż ofert zatrudnieniatłumaczy Bokser.

Wśród nich są nawet te ostatnio modne: dietician, architekt krajobrazu, logistyk, masseur, kosmetolog.

Są jednak takie zawody, w których ciągle brakuje rąk do pracy, to np. murarz, Children babysitter, opiekun w domu pomocy społecznej, Florist, opiekun osoby starszej, technik administracji, doradca finansowy, pracownik handlu i marketingu oraz specjalista ds. rozwoju stron internetowych, internetu i intranetu (wewnętrznej sieci komputerowej firmy)….”

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance