Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zakończono ocenę merytoryczną projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. 10 lutego 2014 drukuj

W dniu 7 lutego 2014 r. zakończono ocenę merytoryczną 20 projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3. Wartość wniosków proponowanych do dofinansowania wynosi 163 933 607,50 PLN, w tym kwota dofinansowania 162 505 800,00 PLN. W ramach tych projektów wsparcie skierowane jest w szczególności do osób poniżej 25 roku życia (w tym tzw. młodzieży NEET – tj. osób pozostających bez zatrudnienia, nie uczestniczących w procesie kształcenia czy szkolenia), powyżej 50 roku życia oraz osób, które utraciły zatrudnienie w sektorze oświaty. W roku 2014 przewidziane są następujące formy wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla ponad 21 tys. bezrobotnych.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych