Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2014 r. 11 Februar 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu stycznia 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 156 676 bezrobotnych. Dies war 6531 Menschen (4,3%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o  2353 osoby (1,5%) mniej niż w końcu stycznia 2013 roku. W styczniu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 10 190 osób (6,8%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2014 r. wyniosła 2 259,5 tys. Menschen i w odniesieniu do grudnia 2013 r. wzrosła o 101,6 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost 158,9 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS

W styczniu 2014 r., w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: von 2 osób w powiecie radziejowskim do 662 osób w Bydgoszczy.

 

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W styczniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5948 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 2762 więcej niż w grudniu 2013 r. i o 1343 więcej niż w styczniu 2013 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung